دیدار آقایان مهندس غفاری (مدیر عامل) و محسنی (معاون بهره برداری) شرکت با مهندس حسن زیودار مدیر کل راه آهن زاگرس


 

در این دیدار طی جلسه‌ای درخصوص وضعیت قطاراهواز-مشهد وارائه راهکارهای مناسب واجرایی جهت اصلاح وبهبود‌‌ وضعیت قطارفوق ازنظر کیفی وکمی، تجهیزات داخلی وخارجی  سالنها، افزایش سهمیه بلیط از مبداء اندیمشک، مشکلات مامورین سالن این قطار و ارائه خدمات مطلوبترومناسب وبموقع به مسافران محترم که قصد سفر با قطار را دارند مورد بحث و تبادل نظر گردید.

در این جلسه مهندس رشیدی معاونت سیرو حرکت و یاراحمدی رئیس گروه مسافری این اداره کل نیز حضور داشتند