Previous
Next

 

دیدار مدیرعامل و معاون بهره برداری شرکت مهتاب با مدیرکل و معاونت مسافری اداره کل جنوب

در طی این دیدار موضوعاتی به شرح زیر مطرح گردید:

امکان افزایش رام قطار اهواز به مشهد یا افزایش واگن در مسیرمذکور
امکان سنجی تغییر تحویل مامورین قطار در اندیمشک
ایجاد بازاریابی فروش بلیت جهت افزایش ضریب اشغال قطار
نوسازی ناوگان و تجهیزات