مناقصه عمومی با موضوع خرید آب معدنی

شرکت قطارهای مسافری مهتاب سیرجم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با موضوع خرید آب معدنی مورد نیاز خود مطابق با شرایط عمومی و مشخصات مندرج در پیش نویس قرارداد به شرح ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی که توانایی انجام موضوع مناقصه را دارند دعوت می گردد با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و فیش واریزی به نشانی : تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، کوچه هفتم، پلاک ۱۹ ، طبقه همکف شرکت مهتاب سیرجم، مدیر تدارکات و امور قرارداد ها مراجعه نمایند.


۱- مهلت دریافت اسناد از : ۲۳ آبان ۱۴۰۰ لغایت تا پایان وقت اداری روز چارشنبه مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰

۲- عودت اسناد: از آخرین روز فروش لغایت پایان ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه ۰۱ آذر ۱۴۰۰

۳- فیش خرید اسناد: مبلغ ۴۰۰هزار ریال به حساب شماره ۱۹۸۵۸۰۰۱۲۹۸۱۱ تزد بانک سپه به نام شرکت مهتاب سیرجم (قابل پرداخت در کلیه شعب)


شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.