واکسـیناسیـون پرسنـل

Our gallery

واکسیناسیون پرسنل شرکت مهتاب سیرجم در تهران و شهرستان ها

برابر با پیگیری ها و هماهنگی های بعمل آمده و موافقت ستاد ملی مبارزه با کرونا در راستای حفظ سلامت و ایمنی شما مسافرین محترم قطارهای این شرکت، واکسیناسیون پرسنل اعزامی با قطار و ستاد این شرکت انجام و از روز چهارشنبه و مقارن با عید غدیر خم در شهر های مشهد و سپس در تهران شروع به واکسیناسیون گردیدند.

واکسن