اعطای تقدیرنامه ارتقای کیفیت خدمات

Awarding a letter of appreciataion for improving the quality of services
مهتاب سیرجم

با یاری شما عزیزان

کسب تقدیرنامه ارتقای کیفیت خدمات مسافری 

ارتقای کیفیت در خدمات

در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ مدیرعامل محترم راه آهن جمهوری اسلامی ایران بپاس قدردانی از کیفیت برتر خدمت رسانی کوشش مسئولانه و دلسوزانه همکاران در خدمت رسانی به شما عزیزان در دوران همه گیری ویروس منحوس کوید ۱۹ (کرونا ) و اجرای اقدامات و تمهیدات بهداشتی پیشگیرانه و حفظ سلامتی مسافرین و نیرویا انسانی در قطارهای مسافری مهتاب سیرجم از این شرکت قدردانی نموده و آرزوی توفیق و گذر از این دوران سخت و سربلندی ایران را از درگاه خداوند منان داشتند.