مناقصه عمومی خرید منسوجات تجهیز قطار

شرکت مهتاب سیر جم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با موضوع خرید اقلام و تجهیزات مورد نیاز خود مطابق باشرایط عمومی و مشخصات مندرج در پیش نویس قرارداد و به شرح ذیل اقدام نماید:
۱- ملحفه  ۷۰۰۰ ست
۲- پتو    ۲۷۰۰ تخته
۳- بالشت  ۳۰۰۰ عدد
۴- روبالشتی ۴۰۰۰ عدد
 لذا از کلیه اشخاص حقوقی که توانایی انجام موضوع مناقصه را دارند دعوت میگردد با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و فیش واریزی به نشانی : تهران خیابان کریم خان زند خیابان سنایی کوچه هفتم پلاک نوزده طبقه همکف شرکت مهتاب سیر جم مدیریت تدارکات و امور قرارداد هامراجعه نمایند .
ضمنا:
۱.  مهلت دریافت اسناد از : ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۲.  عودت اسناد : از روز فروش لغایت پایان ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۳. فیش خرید اسناد : مبلغ ۴۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۹۸۵۸۰۰۱۲۹۸۱۱ نزد بانک سپه به نام شرکت مهتاب سیر جم_قابل پرداخت از طریق کارتخوان در محل شرکت)
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.