تاریخچه شرکت مهتاب سیر جم

جالب است بدانید، یکی از مهم ترین شعارهای این شرکت ارائه بهترین خدمات با رعایت اسناندارهای جهانی است. کارکنان این شرکت در طول فعالیت خود توانسته اند در فعالیت های خود به این شعار جامه عمل بپوشانند.

تصویر لوگو شرکت مهتاب سیر جم

شرکت مهتاب سیر جم به عنوان یکی از نوپاترین شرکت های خصوصی مسافربری از سال ۱۳۸۹ خدمت به مردم را آغاز کرده است. این شرکت از همان اول و با مسیر نوسعه محوری که در نظر داشت توانست در زمان کوتاهی اعتبار خودش را در بین مسافران تثبیت بخشد. امروزه کمتر مسافری را می توان پیدا کرد که با نام درخشان این شرکت حمل و نقلی آشنا نباشد.