مدیــران شرکت

این شرکت با بهره گیری از نیروهای متخصص و جوان در  بدنه مدیریتی خود اقدام به نوع آوری و شکوفایی و تزریق انگیزه در حوزه ریلی و مسافری و اثربخشی بیشتر در ارائه خدمات هرچه بهتر به مسافرین محترم خود نموده است.

غفاری

مدیـرعامـل

ناصـر غفاری

معاون بهره برداری و سیر و حرکت

محمد محسنی امیرآبادی

سعهیلی رفیهی

مدیر اداری و منابع انسانی

سهیل رفیعی دیزجی

مدیر تدارکات و امور قراردادها

مهدی سعیدی

مدیر مالی

محمودرضا حاجی پور

مدیر تعمیرات و نگهداری برق و تهویه

مهدی افکاری

مدیر تعمیرات و نگهداری تزئینات داخلی و مکانیک

یداله حضرتی

کادر متخصص شرکت

نیروی انسانی به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع پیشبرد اهداف سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه اهداف جامع این شرکت در راستای خدمت رسانی هرچه بهتر و دقیقتر به مسافرین خود در قطارهای مهتاب سیرجم می باشد و در این ایفای نقش نیروی انسانی باتوجه به ارتباط مستقیم با مسافرین و مشتریان نقش بسزایی در تحقق اهداف سازمان دارد، این موضوع در شرکت مهتاب از حساسیت بیشتری برخوردار است.

همچنین در صورت علاقه داشتن به همکاری با ما می توانید از طریق لینک زیر نسبت به تکمیل و ارسال مدارک خود اقدام نمایید.

امتیاز
۳/۵