ادای دین شرکت مهتاب سیر جم به سالمندان

ادای دین شرکت مهتاب سیر جم به سالمندان شرکت مهتاب سیر جم با پوشش تبلیغاتی گسترده در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور برای دریافت کارت منزلت از سالمندان حمایت کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۳، فرهنگسرای امید براساس رسالت کاری خود که توجه ویژه به...
اخبار شرکت

اخبار شرکت

اخبار شرکت مهتاب سیر جم تقدیر نامه ارتقای کیفیت خدمات مسافری  لطفا برای دریافت کارت منزلت با شماره ۳۳۳۰۳۸۴۲ مدیریت فرهنگی منطقه ۱۳ شهرداری تهران تماس حاصل فرمایید ادای دین شرکت مهتاب سیر جم به سالمندان شرکت مهتاب سیر جم با پوشش تبلیغاتی گسترده در ناوگان حمل و نقل...