تاریخچه شرکت مهتاب سیر جم

چرا قطارهای مهتابقطارهای شرکت ریلی مهتاب سیر جم ، قطارهای سه ستاره مهتاب نام دارند که در گروه قطارهای اقتصادی ایران قرار دارند ، این قطارهای شش تخته نسبت به قطارهای چهار تخته ظرفیت بیشتری داشته و برای خانواده‌ها به ویژه خانواده‌های پر جمعیت انتخاب بهتری هستند.در هر...