آشنایی با حقوق مسافر در قطار

سفر با قطار همیشه خاطره انگیز است اما در این سفر مسافرین حقوقی دارند که خوب است با آن آشنا باشند. شرکت قطارهای مسافری مهتاب سیر جم به منظور افزایش سطح رفاه و رضایتمندی مسافران تسهیلاتی برای سفر با قطار دارد. این شرکت به عنوان یکی از شرکت های مالک قطارهای مسافری ، در قبال کاستی‌ها و نارسایی‌ها در خدمات‌دهی ، به مسافران خسارت پرداخت کند .

بخشی از تسهیلات و خسارت‌های پرداختی به مسافران  قطارها به شرح ذیل می باشد:  

صدور بلیت المثنی :

در صورت مفقود شدن بلیت مسافر، به شرط حضور به‌موقع (حداکثر ۴۵ دقیقه مانده به حرکت) در ایستگاه‌های راه آهن که سیستم فروش بلیت آنلاین دارند و در وقت اداری، بلیت مجدد طبق آیین نامه مربوط صادر می‌شود.

 شرایط پرداخت جریمه بابت تاخیر قطار

تاخیر قطار در رسیدن به مقصد : 

در تاخیر بیش از حد مقرر قطار در رسیدن به مقصد اگر تاخیر ناشی از قصور راه آهن یا شرکتی که حمل مسافر را بعهده دارد باشد در صورت تاخیر بیش از حد مجاز به مسافر ۵۰ درصد بهای بلیت ، بعد از کسر خدمات حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ حرکت پرداخت می‌شود .

انصراف از سفر بعلت تاخیر قبل از حرکت : 

مسافر قبل از شروع سفر به علت تأخیر حرکت قطار در مبادی حرکت در صورت تأیید تأخیر بیش از یک ‌ساعت و اطلاع‌رسانی به مسافران با شرط باز بودن باجه فروش بلیت ایستگاه و عدم استفاده شدن بلیت تا قبل از حرکت قطار، وجه کامل بلیت در همان‌روز و در ایستگاه مبدأ پرداخت می‌شود .

تاخیر منجر به جا ماندن مسافر از سفر بعدی : 

اگر تأخیر بیش از سه ساعت بوده و ناشی از حوادث طبیعی نباشد و طبق برنامه فاصله بین رسیدن قطار و ساعت حرکت هر وسیله‌ی بعدی اعم از قطار ، هواپیما ، اتوبوس و… به شرط داشتن بلیت ، بیش از ۴ ساعت بوده و هر دو بلیت به نام مسافر باشد، با ارائه‌ی مدرک لازم به مراکز فروش بلیت قطار ، اقدام لازم برای پرداخت خسارت استرداد بلیت و سایر وسائل مسافرتی انجام می‌شود .

شرایط استرداد مبلغ جریمه : 

اگر حرکت قطار در حین سفر و اعزام مسافران به مقصد لغو شود و چنانچه توقف ناشی از حوادث طبیعی نبوده و رسیدن مسافران به مقصد با تأخیری بیش از زمان معین انجام شود، ۵۰ درصد بهای بلیت بعد از کسر خدمات حداکثر تا یکماه پس از تاریخ حرکت پرداخت می‌شود.

 پرداخت خسارت، با ارائه‌ی اصل شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه یک برگ کپی آن و بلیت تا یک‌ماه پس از تاریخ حرکت در کلیه‌ی مراکز فروش بلیت امکان‌پذیر است.

 قوانین  استرداد بلیت

بلیت قطارهای مسافری در کلیه‌ی مراکز فروش  بلیت (در ساعات کاری نمایندگی‌های فروش) با ارائه‌ی کارت شناسایی طبق مقررات زیر، قابل استرداد می‌باشد و نیازی به مراجعه به مرکز خرید بلیت نیست.

 قوانین پرداخت بهای بلیت پس از استرداد:

– تا ساعت ۱۲ روز قبل از حرکت قطار، ۹۰ درصد بهای بلیت پرداخت می‌شود .

– از ساعت ۱۲ روز قبل از حرکت تا ۳ ساعت پیش از حرکت قطار، ۷۰ درصد بهای بلیت پرداخت می‌شود .

– از ۳ ساعت مانده به حرکت تا لحظه‌ی حرکت قطار۵۰ درصد بهای بلیت پرداخت می‌شود .

– استرداد بلیت پس از حرکت قطار امکان‌پذیر نمی‌باشد .

ابطال بلیت: 

حداکثر تا یک‌ ساعت پس از صدور بلیت در مراکز فروش بلیت به شرط عدم حرکت قطار، باز بودن مرکز فروش، ابطال بلیت فقط در همان مرکز صادر کننده با پرداخت وجه کامل آن امکان‌پذیر است. تأکید می گردد مقررات ابطال بلیت برای بلیتهای اینترنتی و خریداری شده از کیوسک وجود ندارد و این دسته از بلیتها را فقط طبق قوانین استرداد می توان مسترد نمود.

عودت کامل هزینه بلیت : 

در صورت لغو حرکت قطار در حین سفر و بازگشت مسافران به ایستگاه مبدأ، چنانچه بلیت به نام مسافر باشد، وجه کامل آن حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ حرکت در کلیه مراکز فروش پرداخت می‌شود.

صدور قبض به  ازای  بلیت :

در صورت مشاهده‌ی افراد بدون بلیت در قطارها ، رئیس قطار موظف است بهای کامل بلیت را از مسافر با صدور قبض مربوط و ارایه آن به مسافر،دریافت کند.

در صورت خرید بلیت نیم بهاء ( خانواده محترم شاهد ، شخص جانباز و خردسال ) و عدم حضور مسافر در قطار،رئیس قطار موظف است مابه التفاوت بهای بلیت را تا تمام بهاء از مسافر با صدور قبض مربوط و ارایه آن به مسافر،دریافت کند.

صدور قبض در قطار برای مسافر بدون بلیت، به منزله‌ تأمین جا برای وی نمی‌باشد .

بلیت نیم بهاء :

 صدور بلیت نیم بها برای جانبازان عزیز و خانواده‌های معظم شاهد (با ارائه‌ی اصل کارت شناسایی معتبربنیاد ) درکلیه‌ی مراکز فروش امکان‌پذیر است.